Teach2Reach

Huiswerkbegeleiding, bijles en (staats)examentraining in Leidschendam-Voorburg

Reglement

Algemeen

Begeleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van mevrouw drs. G. W. Beijering op het adres Gravin Juliana van Stolberglaan 71, 2263AE, te Leidschendam.

De huiswerkbegeleiding is geopend op maandag t/m vrijdag van 14.15-17.15.

De groepen zijn klein, 3- 5 leerlingen, er is veel tijd voor individuele begeleiding.

Kosten

Bij  een vaste dag per week (bv. elke maandag een maand lang) geldt een maandbedrag van 200 euro. Twee vaste dagen per week bedraagt 350 euro, drie dagen 500 euro. Met een verschil in het aantal lesdagen per afzonderlijke maand wordt geen rekening gehouden. Voor eindexamenkandidaten geldt de maand mei als volledige maand.

De kosten van een incidentele (proef) middag bedragen 70 euro.

Tijdens officiële schoolvakanties is de huiswerkbegeleiding in principe gesloten. Bij vakantie geldt de normale doorbetaling. In praktijk worden er, indien een leerling dat nodig heeft, in de vakantie in overleg (gratis) huiswerkdagen afgesproken.

Betaling

Betaling is verplicht in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling gedurende  de periode dat de huiswerkklas actief is.

Opzegging

Telefonisch, schriftelijk of per email minimaal twee weken voor de aanvang van de nieuwe maand. Indien in gebreke is een volgende betalingstermijn verschuldigd.

Afwezigheid

Het melden van afwezigheid is verplicht, telefonisch 0614245660 (niet altijd bereikbaar tijdens werkuren) / 070-3208474 (mogelijkheid tot inspreken). Gegronde afwezigheid graag zo tijdig mogelijk melden, zodat in overleg indien mogelijk een inhaaldag kan worden vastgesteld. Ongegronde of niet gemelde afwezigheid kan niet worden ingehaald. Wanneer een leerling zich niet heeft afgemeld, maar volgens afspraak wel aanwezig had moeten zijn, wordt aan het einde van de huiswerkdag telefonisch contact gezocht.

Overleg

Met de leerling (en indien gewenst ouders/verzorgers) wordt een intakegesprek gevoerd, waarbij ook het reglement van de huiswerkbegeleiding wordt besproken en een contract wordt afgesloten, waarin middels een aantal persoonlijke vragen de wensen en verwachtingen worden vastgelegd.

Indien gewenst, wordt voor de leerling een email-account geopend met toegang voor zowel leerling, ouders/verzorgers en/of begeleiders/docenten, waarop iedere betrokkene opmerkingen kan plaatsen. De leerling onderhoudt dit leerlingvolgsysteem zelf door hierop elke huiswerkdag voor vertrek (minimaal) te melden: de tijden van aanwezigheid en de lesstof welke behandeld/ bestudeerd is tijdens de huiswerkdag.

Indien nodig wordt contact met de school (mentor) van de leerling opgenomen, uiteraard na overleg met de leerling en toestemming van de ouders/verzorgers.

Huisregels

De leerling wordt geacht zich rustig te gedragen, zowel in huis als op de galerij.
Fietsen, scooters en andere vervoersmiddelen kunnen op eigen risico op de daarvoor bestemde plaatsen voor de flat gestald worden, dus niet voor de garages of voor de ingang van het portiek.
Voor ’thee met een koekje’ wordt gezorgd. Wanneer een leerling zelf eten/drinken wil meenemen, kan dat in overleg.

Aansprakelijkheid

De begeleider/huiswerkklas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen en/of enige andere schade tijdens het bezoek aan de huiswerkbegeleiding.
De begeleider/huiswerkklas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de leerling, door welke deze schade of letsel dan ook is ontstaan.
De leerling is aansprakelijk voor schade van eigendommen en letsel aan derden tijdens het bezoek aan huiswerkbegeleiding.