Teach2Reach

Huiswerkbegeleiding, bijles en (staats)examentraining in Leidschendam-Voorburg

Methodiek

De huiswerkklas is gebaseerd op de volgende pijlers: Kennis bijwerken, leren leren,  inspireren/ motiveren.

Kennis bijwerken

Het algemeen uitgangspunt is dat werken loont, zeker voor leerlingen die er slecht voorstaan. Uitgaande van de mogelijkheden van de leerling wordt getracht nieuwe leerstof onder de knie te krijgen en achterstanden zo snel en goed mogelijk weg te werken, omdat ook nieuwe leerstof toch uitgaat van een bepaalde basiskennis.

Een ahh-moment is het moment waarop de leerling de stof begrijpt. Het moment dat de leerling aan een ander kan vertellen hoe (en dat kan zelfs ‘s-avonds aan de eettafel thuis), is het moment dat de leerling zich de stof heeft “eigen gemaakt”.

Leren leren

Vele uren werken en geen voldoende cijfer behalen is frusterend.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zich aanmelden bij de huiswerkklas geven bij de intake aan met welke  vakken hun kind extra moeite heeft, maar vaak is er ook een algemeen verzoek tot leren hoe er geleerd moet worden. De ouders zien dat hun kind wel tijd heeft besteed aan het huiswerk, maar dat het resultaat uitblijft. Vaak mist de leerling de context en er is te weinig structuur in het leren. Belangrijk is precies te weten wat er geleerd moet worden en wanneer er wat van je verwacht wordt. Aandacht wordt besteed aan het maken van een goede samenvatting en het begrip van wat er geleerd moet worden. Bij het leren zijn planning en herhaalde tussentijdse controle-momenten essentieel.

Inspireren en motiveren.

Het zich eigen maken van kennis is leuk, maar een goed cijfer werkt toch het meest motiverend.