Teach2Reach

Huiswerkbegeleiding, bijles en (staats)examentraining in Leidschendam-Voorburg

Staatsexamen

Wanneer het om een of andere reden moeilijk is om via een reguliere school een diploma te behalen, bestaat er de gelegenheid een staatsexamen af te leggen. Dit kan in enkele of in alle algemene (theoretische) vakken van het vmbo, havo of vwo. Een staatsexamen is een eindexamen dat niet door een school georganiseerd wordt, maar door de overheid (DUO). De verantwoordelijke instantie voor de afname van deze staatsexamens is het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dit jaar maken ruim negenduizend kandidaten gebruik van de mogelijkheid om staatsexamens af te leggen. De staatsexamens bieden deze kandidaten een (nieuwe) kans om alsnog een diploma te behalen. Teach2Reach heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het begeleiden van studenten die deelnemen aan het staatsexamen door het verzorgen van begeleiding en examentraining.

Door per jaar in een of meerdere vakken examen af te leggen, is het mogelijk om certificaten te verkrijgen en het behalen van een diploma over een aantal jaren te spreiden.

Het centraal (schriftelijk) examen is identiek aan het centrale examen van reguliere scholen en wordt ook op hetzelfde moment afgenomen op diverse locaties in het land.

Ter vervanging van de schoolexamens is er bij het staatsexamen een college-examen, dat bestaat uit een mondeling examen, bij de talen aangevuld met een schriftelijke schrijfvaardigheidstoets. De mondelinge examens worden in de eerste weken van de zomervakantie in Ede, Zwolle of Tilburg afgenomen.

Het diploma dat wordt verkregen door middel van een staatsexamen is gelijkwaardig aan een diploma van een regulier examen.

Teach2Reach in de nieuwsbrief van het College voor Toetsen en Examens

Examentraining voor staatsexamenkandidaten

Kandidaten bereiden zich op verschillende manieren voor op hun staatsexamens. Veel kandidaten zitten op het voortgezet speciaal onderwijs of een particuliere school en krijgen daar onderwijs en begeleiding. Er zijn ook kandidaten die zich individueel, vanuit huis, voorbereiden op hun examens. Gea Beijering, examinator en algemeen vakvoorzitter economie havo/vwo, geeft huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining. Ze geeft ook specifieke staatsexamentraining aan kandidaten die zich individueel voorbereiden op hun staatsexamens: ‘Ieder jaar begeleid ik een paar staatsexamenkandidaten. Deze kandidaten worden meestal naar mij verwezen door een school of docent, of komen via mond-tot-mond-reclame bij mij terecht.’

Haar examentraining bestaat uit zowel vakinhoudelijke begeleiding, als het oefenen van mondelingen. Vooral dit laatste is volgens Gea erg belangrijk. Het aanbod in Nederland van extra vakinhoudelijke training is redelijk groot en divers, maar training in mondelinge examens is schaarser: ‘Een kandidaat die goed voorbereid op het examen wil verschijnen, moet weten wat de procedure is en wat de exacte eindtermen zijn, maar moet daarbij ook hebben geoefend in de vaardigheden die nodig zijn voor een mondeling examen. Bij het mondelinge examen is bijvoorbeeld een bepaalde assertiviteit van de kandidaat in zijn voordeel. Dat kan je trainen in een rollenspel.’ Bij het geven van deze staatsexamentraining vindt Gea het belangrijk om de verschillende rollen die zij heeft – die van begeleider en die van examinator – te scheiden: ‘Ik examineer geen kandidaten die ik zelf heb begeleid.’