Teach2Reach

Huiswerkbegeleiding, bijles en (staats)examentraining in Leidschendam-Voorburg

Begeleiding Schriftelijk

Het centraal schriftelijke examen is bij de staatsexamen identiek aan het schriftelijke examen op een reguliere school, vakinhoudelijk is er dus geen verschil. Het examen vindt op eenzelfde tijdstip plaats. Er zijn diverse locaties in het land waar de afname van het schriftelijke gedeelte kan plaatsvinden. De kandidaat kan een voorkeur voor een locatie aangeven.

De tentamens die op een reguliere school gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden en leiden tot een gemiddeld cijfer voor het schoolexamen, wordt bij de staatsexamens vervangen door een mondeling examen van 40 minuten. Dit mondeling examen wordt in de zomervakantie afgenomen in Ede, Zwolle of Tilburg.

Een leerling die in het voorafgaand schooljaar is gezakt en slechts een enkel vak/vakken moet behalen om tot een volledig diploma te komen, gaat vaak naar een ROC (vavo, avondschool).  Bij de vavo worden schoolexamens afgenomen, bij de staatsexamens worden deze schoolexamens dus vervangen door een eenmalig mondeling.

De inschrijving voor het staatsexamen moet voor 1 januari van het jaar waarop het examen plaatsvindt.

Kandidaten die zich individueel op een examen voorbereiden zijn bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters, militairen, hoogbegaafde leerlingen, chronisch zieke leerlingen, ouderen, gedetineerden en topsporters.

Ook kandidaten die om welke andere reden dan ook opteren voor het staatsexamen kunnen bij Teach2Reach terecht, individueel of in groepsverband.

Begeleiding bij het schriftelijke examen kan via de huiswerkklas. Inschrijving voor een vaste middag per week bijvoorbeeld, helpt kandidaten bij de regelmaat van het leren en biedt de nodige vakinhoudelijke ondersteuning. De kandidaat die een of meerdere certificaten wil behalen via het staatsexamen krijgt door wekelijkse contactmomenten de nodige uitleg, structuur en reflectie. Het is niet eenvoudig zich geheel zelfstandig te moeten voorbereiden op een staatsexamen.